Nabídka jízdních kol k půjčení

NOVĚ - ELEKTROKOLA ... od 800,-Kč/den ... záloha 30000,-Kč

Horská a trekingové kola ... od 350,-Kč/den ... záloha 5.000,-Kč

Dětská kola ... od 250,-Kč/den ... záloha 5.000,-Kč

Dětská sedačka Hamax od 200,-Kč/den ... záloha 1000,-Kč

Pro zapůjčení kol a příslušenství jsou potřeba 2 platné doklady totožnosti a vratná záloha splatná v hotovosti při převzetí půjčeného zboží nebo převodem na účet před zapůjčením.

Kola jsou půjčována po předchozí kontrole a seřízení.

Pokud zákazník vrátí kolo ve špatném technickém stavu (špinavé, nehoda nebo úmyslné poškození), vzniklá škoda nebo mytí (300,-Kč) se hradí z poskytnuté zálohy.

 

Výpůjční řád

Sportovní obchod půjčuje zboží proti 2 platným osobním dokladům totožnosti klienta.
Minimální doba půjčení je 1 den. Doba půjčení je závazná.
Půjčovné a záloha se platí předem a to v okamžiku vypůjčení.
Běžné opravy plynoucí z normálního užívání jsou hrazeny sportovním obchodem.
Sportovní obchod neodpovídá za poškození zapůjčených věcí nesprávným užíváním, nedbalostí či úmyslem klienta (jízda po sypané silnici, jízda po kamenech na sjezdové trati, odkládání lyží do sněhu-zabodnutí patek lyží)
Případné náklady na opravu budou účtovány klientovi dle platného ceníku. Zákazník plně odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčených lyží a tuto hradí v plné výši hotově.
Kopii smlouvy o půjčení si pečlivě uschovejte. Nutno předložit při vrácení zboží.
Místem výkonu práva je sportovní obchod.
Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!
Nevrátí-li zákazník vypůjčený předmět v dohodnutém termínu vrácení zaplatí půjčovné dle ceníku.
Předání vypůjčeného předmětu třetí osobě je zakázáno!